Herroepingsrecht

Je bent hier:
Verwachte leestijd: 2 min

Herroepingsrecht / Bedenktermijn / Retourrecht bij Shop Domotica

In een showroom kan je een product even vasthouden of een demonstratie krijgen, maar bij een bestelling op afstand zie je thuis pas wat je krijgt. Daarom krijgen consumenten bij een aanschaf via internet een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding van 14 dagen. Wij zullen een dergelijke retour of annulering via onze webshop accepteren en het volledige aankoopbedrag terugstorten.

Bij een herroeping ben je niet verplicht een reden op te geven maar uit ervaring weten wij dat als je wel een reden opgeeft we gezamenlijk toch tot een betere oplossing kunnen komen.

Wij adviseren je bij herroeping gebruik te maken van het modelformulier, welke je hier kunt downloaden in PDF formaat.

Onderstaande regels worden door Shop Domotica gehanteerd:

  • De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten door de consument of door een door hem aangewezen derde herroepen. Een aangewezen derde dient door de consument echt aangewezen te worden en is niet de buurman indien de consument niet thuis is, tenzij de consument heeft gezegd; “lever voor mij bij die specifieke buurman”.
  • De consument kan binnen die termijn door middel van het modelformulier of op een andere wijze een melding maken dat hij van de koop af ziet. Doet de consument een melding, dan bevestigen wij dit zo spoedig mogelijk per mail. Daarna heeft de consument nog 14 dagen de tijd om het product ook terug te sturen.
  • Eventueel kan de consument ook binnen 14 dagen het product zonder melding terug sturen, wel moet er een verklaring (of het ingevulde modelformulier) in de doos zitten waaruit blijkt dat het om een retour gaat.
  • Indien de bestelling uit meerdere deelleveringen bestaat, dan gaat de termijn pas in na levering van het laatste product.
  • Indien er regelmatig eenzelfde product (bijvoorbeeld elke maand) aan de consument geleverd wordt, dan gaat de termijn in op de dag na levering eerste product.
  • Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Shop Domotica retourneren, conform de door Shop Domotica verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Een retourzending wordt door Shop Domotica altijd geaccepteerd. Indien de zaken bij de afnemer zijn bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, zal een passende schadevergoeding in rekening worden gebracht. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Shop Domotica er zorg voor dat zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen na herroeping (deze termijn gaat in op het moment dat de afnemer de artikelen terug stuurt, of aangeeft terug te willen sturen), het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten voor de heenzending aan de afnemer wordt terugbetaald op eenzelfde wijze als dat de consument heeft betaalt (mits mogelijk). Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.
  • Bij eventuele ongefrankeerde retourzendingen, worden de daadwerkelijke retourkosten in rekening gebracht.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

Mocht je nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen, we staan je graag te woord.

Was deze artikel nuttig?
Dislike 0